Corrosiebestrijding

Corrosiebestrijding door waterbehandeling

Watervoerende systemen zijn in principe gevoelig voor corrosie. Een goed ontwerp en een juiste materiaalkeuze gecombineerd met een daarbij afgestemde waterbehandeling en -conditionering zijn nodig om het gewenste rendement en de verlangde levensduur van de installatie te waarborgen. In het algemeen kan gesteld worden, dat het verstandig is de systemen voor de levensduur van de installatie voldoende corrosiebestendig te ontwerpen. Dit voorkomt dat men in de gebruiksfase voor de lastige keus wordt gesteld:

 • of reparatie door vervanging met hetzelfde materiaal
 • of wijzigen van materialen en/of constructie
 • of het verbeteren van de waterbehandeling, hetgeen kosten in de vorm van apparatuur, handling en controle vergt

Indien in de bedrijfsfase toch corrosie optreedt, kan het gewenst zijn de watertoebereiding en/of de -conditionering te wijzigen. Watertoebereiding voorziet in de aanvoer van het benodigde suppletiewater via filters, ontgassers, ontharders en ionenuitwisselaars. Waterconditionering bestaat uit de instelling van de gewenste watereigenschappen in de systemen door middel van spuien, filtreren, ionenuitwisseling en chemicaliƫndosering.

In deze corrosiehandleiding worden de belangrijkste corrosieverschijnselen behandeld en mogelijke oplossingen aangegeven. Met nadruk wordt gesteld, dat dit boekje geen optimale oplossing voor ieder practisch corrosieprobleem biedt. Het wil de lezer alert maken voor de zorg die de corrosiebeheersing behoeft en hem op weg helpen. Veelal zal specialistische hulp nodig zijn om de oorzaak van een probleem op te sporen en een optimale oplossing aan te geven.

Corrosiebestrijding door organische deklagen

De principes van corrosiebestrijding zijn aansluitend aan een algemene verklaring van corrosieverschijnselen uiteengezet in corrosiehandleiding no 1, waar wij hier naar verwijzen. Corrosiehandleiding no 6 behandelt corrosiebestrijding door organische deklagen.

Organische deklagen zijn samengesteld op basis van organische stoffen, dat zijn koolstofverbindingen. De belangrijkste groepen organische deklagen zijn:

 • bedekkingen voor tijdeiijke bescherming
 • lak- en verflagen
 • poedercoatings
 • dikkere bekledingen, linings

In de meeste gevallen wordt voor het aanbrengen van permanente organische deklagen een geschikte voorbehandeling uitgevoerd, soms een aantal voorbehandelingen, verenigd in een voorbehandelingsreeks. Ook voor het aanbrengen van tijdelijke beschermlagen wordt vaak voorbehandeld. Voor de bescherming van metalen tegen corrosie worden organische deklagen het meest toegepast, zelfs meer dan alle andere bedekkingen, zoals beschreven in corrosiehandleiding no 5, samen. Daarvoor zijn diverse redenen aan te geven, waarvan de voornaamste zijn:

 • ruime keuze zowel in:
  • technische eigenschappen als
  • esthetische functie
 • meestal eenvoudige applicatie
 • gemakkelijke repareerbaarheid
 • gunstige prijs-kwaliteitsverhouding

In deze corrosiehandleiding wordt uitvoerig op de verschillende mogelijkheden ingegaan.