Corrosiebestrijding door metallische en anorganische deklagen

Voor het bestrijden, stoppen of tenminste sterk vertragen van corrosie staan ons diverse mogelijkheden ter beschikking. Bijvoorbeeld:

 • het kiezen van een ander, beter corrosievast materiaal
 • ingrijpen in het corrosieve milieu, bijvoorbeeld droog houden of het gebruik van inhibitoren
 • ingrijpen in een elektrochemisch corrosieproces door kathodische bescherming
 • beschermen van het object door het aanbrengen van deklagen, waarbij te onderscheiden zijn:
  • tijdelijke beschermlagen, zoals conserveerolie
  • metaallagen, zoals zinklagen
  • anorganische deklagen, zoals anodiseerlagen of email
  • organische deklagen, zoals verf en kunststoffen

De metaallagen en de anorganische deklagen, die in deze publikatie worden besproken, vervullen naast het bestrijden van corrosie vaak ook nog een andere functie, zoals verfraaiing bij siernikkel-chroomsystemen en email, slijtvastheid bij hardchroom en soldeerbaarheid bij tinlagen. Daar zal in deze publicatie slechts kort naar worden verwezen.